Jan Kroeske

Jan Kroeske is geboren op 13 nov. 1942 in het Groningse Oostwold (Old) bij Winschoten. Op 4 jarige leeftijd verhuisde het gezin naar het Friese Buitenpost, waar hij de eerste beginselen van de muziek leerde van zijn vader. Zijn muzikale verrichtingen vielen op en dus moest Jan ook les hebben van vader. Toen het gezin opnieuw verhuisde naar Dokkum werd er direct omgezien naar een goede orgelleraar en die werd gevonden in de persoon van Arnold Feddema, een musicus opgeleid door George Stam, die naam maakte in Noord-Oost Friesland. Bij hem werd een gedegen opleiding ontvangen wat resulteerde in het behalen van het getuigschrift Kerkelijk Orgelspel van de N.O.V. (= Nederlandse organisten vereniging, het nu K(oninklijke). N.O.V ). Ondertussen speelde Jan regelmatig in kerkdiensten in en rondom Dokkum. Zijn leraar geschiedenis op de H.B.S. in Dokkum, K.de Jong Ozn, gaf hem het advies te solliciteren naar een organistenvacature bij de Geref.kerk te Dokkum en na een vergelijkend examen werd Jan in 1959 officieel benoemd als organist. Hoewel hij inmiddels een hele opleiding had gevolgd moest hij toch eerst maar een “echt vak”kiezen om later in zijn onderhoud te voorzien (want in de muziek was het maar armoede). Na de H.B.S.-B ging hij naar de Kweekschool en daarna wis-,natuur-, en scheikunde studeren en heeft zijn verdere leven in deze vakken lesgegeven aan een scholengemeenschap. Ondertussen ging de muziekstudie ook verder. Na Arnold Feddema studeerde Jan verder bij de Groninger organist Piet Wiersma. Daarnaast volgde hij improvisatieles bij Anco Ezinga (en later nog bij Gijsbert Lekkerkerker) en harmonie en contrapunt bij Dick Dijk (conservatorium Groningen). Ook koormuziek had zijn interesse: er werd een cursus Koordirectie gevolgd en zo werd hij ook dirigent van een 4 tal koren. Dit werd echter op den duur toch te zwaar en verlegde hij zijn taken tot het begeleiden van koren i.p.v. dirigeren. Zo werd hij begeleider tal van koren in het noorden van het land. Na Dokkum werd Jan in 1975 benoemd tot organist van de Geref.kerk van Kollum, waar hij heden ten dage nog speelt. Hij gaf ondertussen op bescheiden schaal orgelconcerten, deed mee aan orgelconcoursen o.a. in Elburg en Farmsum, waar prijzen werden behaald, werkte mee aan opnamen voor N.C.R.V en E.O en diverse plaat-, CD-, en DVD opnamen. De laatste jaren is hij ook actief op het gebied van schrijven van muziek zowel voor koor als orgel. Zo zijn er intussen al zo’n 17 bundels muziek voor orgel van hem verschenen