Muziekuitgaven van Jan Kroeske:

Boek I. Liedbewerkingen over:
- Abba Vader
- Mijn Jezus, ik houd van U
prijs 7,50

Boek II. Liedbewerkingen over:
- Daar ruist langs de wolken
- Mijn Herder is de Here God
- 'k Heb geloofd en daarom zing ik
prijs 7,50

Boek III. Kerstsuite nr. I
met o.a. Komt allen tezamen, Ik kniel aan uwe kribbe neer, 't Was nacht in Beth'lems dreven, De herdertjes lagen bij nacht in het veld, Midden in de winternacht en zettingen van de bewerkte liederen
prijs 9,90

Boek IV. Kerstsuite nr. II
met o.a. Hoor, de eng'len zingen de eer, 't Is geboren het godd'lijk Kind, Stille nacht, O, Kindeke klein, Eer zij God in onze dagen en zettingen van de bewerkte liederen.
prijs 9,90

Boek V. Passie en Pasen dl. I
met o.a. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, Jezus, leven van mijn leven, O hoofd vol bloed en wonden, Mijn Verlosser hangt aan 't kruis , Ps. 22 en zettingen van de bewerkte liederen.
prijs 11,90

Boek VI. Pinksteren dl. I
met o.a. Gez 249, 242, 250 en 251 en zettingen van de bewerkte liederen.
prijs 11,90

Boek VII. Pinksteren dl. II
met o.a. Roept uit aan alle stranden, Heer! Ik hoor van rijke zegen en zettingen van de bewerkte liederen.
prijs 8,50

Boek VIII. Choralfantasie over:
"Straf mij in uw gramschap niet (melodie Gezang 483 LvK.).
prijs 9,90

Boek IX. Muziek voor rouwdiensten (1)
met o.a. Vaste rots van mijn behoud, Daar ruist langs de wolken, Welk een vriend is onze Jezus en De Heer is mijn Herder.
prijs 9,90

Boek X. Muziek voor rouwdiensten (2)
met o.a. Lichtstad met uw paarlen poorten, Gouden harpen ruisen Elk uur elk ogenblik en Psalm 42.
prijs 9,90

Boek XI. Passie en Pasen dl. 2
met o.a. Christus, onze Heer, verrees, Jezus is ons licht en leven, Wees gegroet, gij eersteling der dagen en Daar juicht een toon
prijs 11,90

Boek XII. Variaties over Gezang 473 en Gezang 446
prijs 11,90

Boek XIII. Advent en Kerst
Met o.a.Hoe zal ik U ontvangen, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, Geen wiegje als rustplaats, Looft God, gij christnen, maakt Hem groot, Daar is uit s werelds duistre wolken.prijs 13,95

Boek XIV. Vier vrije werken:
Trumpet Voluntary, Sarabande, Scherzo en Trumpet Tune
prijs 9,90

Boek XV. Variaties over: k Wil U, o God, mijn dank betalen
Oude melodie Ned. Herv. Gez. 280
prijs 9,90